Implementation

В тази секция ще се научите как да четете и пишете стрингове, цели числа, числа с плаваща запетая, като част от входа и изхода на програма. Ще упражните да манипулирате масиви и символни низове ползвайки основните конструкции в програмните езици (if/else, for, while), а както и функции.

Подходящи теми, които можете да прочетете, са Вход и изход от програма, Променливи, масиви, и структури, и Търсене и итерация.

За тренировка сме ви подготвили лесни задачи, в повечето от които е казано директно какво се иска от вас да имплементирате - тоест просто трябва да превърнете описаната процедура в код.
Мрън!