Ski
TopCoder TCO2019 Round 1B
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели мрази студа, но по някаква необяснима за останалите причина обича да кара ски. Сега тя се е заела да планира поредното си ходене, като си е харесала планина, на която до сега не е ходила.

Тя се е докопала до карта с напречен разрез на местността, където планината е разделена на N секции. Всяка секция има дадена височина Аi. Например, планина с 16 секции и височини (3, 4, 11, 6, 2, 2, 2, 5, 7, 7, 10, 8, 5, 8, 1, 4) започва с изкачване до височина 11, след това слизане до 2, ново изкачване до 10, слизане до 5, кратко изкачване до 8, слизане до 1 и изкачване до 4.

Ели може да започне спускането си от която и да е секция, като кара в секции с ненарастваща височина. Забележете, че няколко последователни секции с еднаква височина (например тези с височина 2 или тези с височина 7) са плато, където е равно и също може да се кара. Ели може да тръгне във всяка от двете посоки – например от секцията с височина 11, тя може да тръгне както "надясно", минавайки през секциите (11, 6, 2, 2, 2), така и "наляво", минавайки през секциите (11, 4, 3). След като е тръгнала, тя вече не може да променя посоката си. Най-дългото спускане, което момичето може да направи, е тръгвайки наляво от секцията с височина 10: (10, 7, 7, 5, 2, 2, 2) с дължина 7 секции.

По дадена информация за планината, определете дължината (в брой секции) на най-дългото спускане, което момичето може да направи.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N – броя секции, на които сме разделили планината. На следващия ред ще има N цели числа A1, A2, ..., AN – височината на всяка от секциите, дадени от ляво надясно.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – дължината на най-дългата последователност от секции с ненарастваща височина.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 50
  • 1 ≤ Ai ≤ 1000
Примерен Вход Примерен Изход
16 3 4 11 6 2 2 2 5 7 7 10 8 5 8 1 4 7
3 42 42 42 3
Мрън!