DARBA
Турнир за Купата на Декана, 2017
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има дарбата да измисля всякакви неща за Коледа. Тазгодишното ѝ творение са така наречените "символни низове": това са изрязани от хартия различни главни букви от английската азбука, през дупките на които (ако имат такива) е прекарана връвчица, като така ги "навързва" в гирлянди.

Буквите, които имат "дупка" и могат да бъдат навързани, са {'A', 'B', 'D', 'O', 'P', 'Q', 'R'}. Останалите ({'C', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'}) нямат дупка, и съответно не могат да бъдат ползвани в гирляндите на Ели.

Така, за момичето има два типа думи: такива, които могат да бъдат изписани като "символен низ" (всичките им букви имат дупка), и такива, които не могат (имат поне един символ без дупка). Например, "PODARAQ", "DOBRA", "BABA", "DQDO", "BRADA", и "DARBA" са валидни символни низове, докато "PODARAK", "ELLY", и "KOLEDA" не са.

Вие решавате да помогнете на Ели за Коледната декорация, като напишете програма, която проверява дали различни думи са валидни "символни низове" или не.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N - колко думи Ели иска да бъдат проверени. На всеки от следващите N реда ще бъде зададена по една дума Wi, съставена от главни букви от английската азбука.
Изход
За всяка от входните думи, на отделен ред на стандартния изход изведете "YES", ако съответната дума е съставена само от букви "с дупки", или "NO" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 1 ≤ |Wi| ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
9 PODARAQ PODARAK ELLY DOBRA BABA DQDO KOLEDA BRADA DARBA YES NO NO YES YES YES NO YES YES
Мрън!