LeftPad
Турнир за Купата на Декана, 2017
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Знаете ли, че през 2016-та година един разработчик успя да счупи билда на, буквално, хиляди проекти премахвайки един от шедьоврите на съвременната разработка на софтуер: функцията "leftpad"? Ели наскоро реши да види какво представлява тя и какво толкова сложно има в нея, че да бъде теглена 2.5 милиона пъти на месец?

Оказа се, че
leftpad()
не прави нищо друго, освен да добавя шпации (или друг символ, ако има зададен такъв) отляво на даден стринг. Например, ако извикаме
leftpad("elly", 3)
, ще получим " elly" (стрингът "elly" с три добавени шпации отляво). Ако пък извикаме
leftpad("7", 2, "0")
, той ще върне "007" (стрингът "7" с добавени два символа "0" отляво).

Сега момичето се чуди дали има и други програмисти, които могат да се справят със създаването на нещо толкова трудно и иновативно! На вас се пада честта да се докажете пред нея, имплементирайки функцията.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададен един стринг S, състоящ се от малки и големи букви от английската азбука и/или цифри (a-zA-Z0-9), следван от шпация, следван от цяло число N – брой позиции, с които да се допълни отляво стрингът. Третият аргумент C, ако го има, също ще е разделен с шпация и ще бъде един единствен символ (отново малка или главна буква от английската азбука или цифра). Ако го няма, вместо това ползвайте шпации.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете изхода от функцията
leftpad()
, както е дефинирана в условието на задачата.
Ограничения
  • 1 ≤ |S| ≤ 20
  • 1 ≤ N ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
elly 3 elly
7 2 0007
spr1t 1 eespr1t
L3tt3r5AndD1g1ts 10 L3tt3r5AndD1g1ts
ejko 1 bbejko
LaLaLand 15 LLLLLLLLLLLLLLLLLaLaLand
Мрън!