Candy Bags
Topcoder Custom Round
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Племенниците на Ели ще ѝ идват на гости за празниците. Както може би знаете, децата обичат сладки, затова Ели е купила няколко кутии за тях. Всяка кутия съдържа определен брой лакомства от различни видове.

Ели осъзна, че просто да им даде кутиите не е добра идея: ако някое от децата получи повече от даден тип лакомства, със сигурност ще се стигне до кавга. Затова момичето реши да отвори всички кутии, да изсипе на едно място всички лакомства, и да ги раздели поравно в две торби.

Понякога се случва от даден вид лакомства да има нечетен брой, като е невъзможно да се разделят поравно. Затова, Ели реши самата тя да изяде по едно лакомство от всеки вид с нечетна бройка и да раздели оставащите поравно. Вашата задача е да определите по колко лакомства ще получи всяко от децата.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададен един стринг S, съдържащ главни букви от английската азбука ('A'-'Z'). Всяка буква отговаря на лакомство от даден тип – еднакви букви в стринга означават няколко сладки от един и същ тип.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – по колко сладки ще получи всяко от децата.
Ограничения
  • 1 ≤ |S| ≤ 100,000
Примерен Вход Примерен Изход
WITHOUTITIMJUSTESPR 5
GIVINGCANDYTOCHILDRENISEASY10
В първия пример има по едно лакомство от типовете E, H, J, M, O, P, R, и W. Тъй като бройката им е нечетна, Ели ще изяде всяко едно от тях, не оставяйки нищо за децата. Има две сладки от видовете S и U, съответно момичето ще даде по едно на всяко от децата. Трите сладки от тип I ще бъдат разделени по едно за всяко от децата и едно за Ели. Най-накрая, четирите сладки от тип T ще бъдат разделени по равно за децата. Тоест, сладките, които всяко от децата ще получи, са: SUITT.
Мрън!