IO
Act!on Training Problem
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Даден ви е или масив от числа, или стринг. От вас се иска да го изпечатате наобратно. Например ако имате масива 5 4 14 3 8 -1 2, вие трябва да изпечатате 2 -1 8 3 14 4 5. Ако пък имате стринга Ellyisawesome, то трябва да изпечатате emosewasiyllE.
Вход
На първия ред на стандартния вход има една дума - "Array", ако трябва да обърнете масив, или "String" ако трябва да обърнете стринг. Ако думата е "Array", на втория ред ще има няколко цели числа Ai, разделени с по един интервал. Ако пък е била "String", на втория ред ще бъде зададена последователност от латински букви, без никакви други знаци между тях.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете обърнатия масив или стринг.
Ограничения
  • -1,000,000,000 ≤ Ai ≤ 1,000,000,000
  • Ако е зададен масив, той няма да има повече от 100 числа.
  • Ако е зададен стринг, той ще бъде не по-дълъг от 100 символа.
Примерен Вход Примерен Изход
Array 5 4 14 3 8 -1 2 2 -1 8 3 14 4 5
String Ellyisawesome emosewasiyllE
String ihaveagirlfriendwhoishot tohsiohwdneirflrigaevahi
Array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
String SmAlLaNdCapItaLleTTeRs sReTTelLatIpaCdNaLlAmS
Мрън!