Digit Multiplication
TopCoder Custom Round
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Елеонора лесно се отегчава по време на часовете ѝ по математика. Тя решава задачите значително по-бързо от съучениците си, след което трябва да чака няколко минути, докато и те стигнат до решение.

Докато чака останалите, тя се забавлява по следния начин. Момичето взима резултата от задачата, която току-що е решила (естествено число N). Ако числото има повече от една цифра, момичето умножава цифрите му, като така получава ново число. Ако и то има повече от една цифра, Ели умножава и неговите цифри. Тя продължава тази процедура, докато стигне до число с една цифра.

Нека, например, момичето е започнало от числото 1337. Тя умножава цифрите му, получавайки 1 * 3 * 3 * 7 = 63. Тъй като 63 също има повече от една цифра, тя умножава и неговите цифри, получавайки 6 * 3 = 18. Отново числото е с повече от една цифра, затова тя повтаря процедурата отново, получавайки 1 * 8 = 8. Тъй като резултатът става едноцифрен, тя спира до тук.

Момичето се изморява да прави това на ръка, затова ви моли да напишете програма, която симулира този процес.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададено естественото число N.
Изход
На стандартния изход изведете една цифра – резултатът от описаната процедура.
Ограничения
  • 0 ≤ N ≤ 1018
Примерен Вход Примерен Изход
13378
428
33
1234567890
3474267711138392716
Мрън!