EGN
Турнир за Купата на Декана, 2012
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Станчо започнаха съвместен бизнес. И докато Ели искаше брандингът на компанията да се основава на затвърдени неща като "немско качество", Станчо просто искаше фирмата да е за минерална вода. Като компромисен вариант решиха да е за минерална вода, но да я кръстят на немската река "Пегниц", като така изискванията и на двамата са изпълнени. "Вода Пегниц" обаче е твърде дълго име за минерална вода. Вижте например "Девин", "Банкя", "Извор", "Хисар"... Всички са сравнително кратки! Затова и те решиха да съкратят своето име до пет букви, като се спряха на съкращението "Вопег".

Докато Ели се занимаваше с обзавеждането на офиса, Станчо се зае с наемането на работници. Сега съмнително в офиса е пълно с жени и няма почти никакви мъже. Осъзнавайки своята грешка, Ели реши да наеме още хора, като от тях ще се стреми да избере предимно мъже. На нейната обява откликнаха N човека, като сега тя се чуди колко от тях са мъже. За нейно щастие тя има на разположение ЕГН-то на всеки от кандидатите.

Българските ЕГН-та се състоят от 10 цифри, като един (опростен) начин да се опише що-годе коя какво значи е:
  • Първите 2 цифри са рождената година
  • Следващите 2 цифри са рождения месец
  • Следващите 2 цифри са рождения ден
  • Следващите 2 цифри са за рожденото място
  • Следващата цифра указва пола - четна за мъж, нечетна за жена
  • Последната цифра е чексума
По зададен броя кандидати N и техните ЕГН-та, определете колко на брой мъже са кандидатствали за работа, и, съответно, ще получат предложение за Вопег от Ели.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N, задаващо броя на кандидатите. Следват N реда с по едно уникално десетцифрено число – ЕГН-то на съответния кандидат.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя на кандидатите мъже.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
3 8704128740 8805063351 9308194488 2
1 4202291337 0
В първия пример кандидатите родени през '87 и '93 година са мъже, докато този през '88 е жена.
Мрън!