Escape
Национална Студентска Олимпиада 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели е затворена в дълъг коридор, в чиито два края има врати към външния свят. Освен нея, в коридора има определен брой препятствия (стени, бандити, тонколони, дънещи Джъстин Бийбър и др.). За щастие, тя носи със себе си портативен гранатомет, с който може лесно да премахне всяко от препятствията. Тя се пита колко най-малко препятствия трябва да взриви за да се измъкне от коридора.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N - дължината на коридора. На следващия ред ще има последователност от ASCII символите {'.', 'E', '#'}, където '.' означава празно пространство, 'Е' е полето, в което се намира Ели, а '#' указва препятствие.
Изход
На стандартния изход изпечатайте едно цяло число - минималния брой препятствия, които Ели трябва да взриви, за да стигне до някой от краищата на коридора.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
27 .##.#..#..E#..#.........#..3
3 #E#1
8 ....E..#0
В първия пример, ако Ели реши да излезе през лявата врата, то тя ще трябва да премахне 4 препятствия. Ако реши да излезе през дясната врата, препятствията ще са само 3.
Мрън!