Spiral
Задача от Интервюта
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
Ели най-накрая откри как може да накара Станчо да излезе с нея на кафе (или в неговия случай – на минерална вода): хипнотизация! Тя е замислила да му прати на пръв поглед безобидна програма, която печата числа на екрана. Числата, обаче, ще са изпечатани в спирала, а както знаем, спиралите са хипнотизиращи.

Сега, обаче, момичето установи, че печатането на числа в спирала всъщност не е чак толкова проста задача. Затова честта да напишете такава програма се пада на вас!
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N.
Изход
На стандартния изход изведете числата от 1 до N2 в N реда с по N числа, разделени с интервал – въпросната спирала от числа, движеща се по часовниковата стрелка.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
2 1 2 4 3
4 1 2 3 4 12 13 14 5 11 16 15 6 10 9 8 7
5 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9
Мрън!