Probability

В секцията ще разгледаме няколко основни типа задачи за вероятности, които можем да срещнем в задачи по информатика. Трите най-основни "жанра" са:
  1. Такива, които се решават с математика (стандартни формули и изчисления)
  2. Такива, които се решават с динамично оптимиране
  3. Такива, които се решават по геометричен начин
От трите може би най-скучният тип е първият (тъй като обикновено са почти чиста задача по математика, която е дадена да се имплементира на компютър). Вторите са интересни, като при това обикновено са лесни (тъй като стейтът често е очевиден или поне не е особено сложен). Третите са може би най-креативните, тъй като трябва да се досетите как да представите полето на възможностите геометрично и да намерите разстоянието/площта/обема от фигурата, които покриват нещата, които ви интересуват.

Темата, която би ви свършила работа е Вероятности, като можете да си припомните и Динамично оптимиране, част I.

Задачите в секцията са предимно от втория и третия вид, тъй като това са по-информатичните видове задачи за вероятности в състезателното програмиране.
Мрън!