Birthdays
Национална Олимпиада по Информатика 2016, Контролно 2
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Има ли двама души в класа ви, които да имат рожден ден на една и съща дата? Да? "Що за съвпадение!", най-вероятно сте си помислили, когато сте разбрали за това. Всъщност се оказва, че това въобще не е толкова невероятно! Това е следствие на нещо, наречено "birthday paradox".

Този "парадокс" гласи, че шансът поне двама от K произволно-избрани човека да имат рожден ден на един и същи ден в годината надхвърля 50% когато К стане равно на 23. И тъй като в класа ви най-вероятно има 23 или повече души, шансът да има двама човека с рожден ден в един и същ ден е по-голям от този да няма двама такива!

Всеки ден Ели гледа във Facebook колко от нейните приятели имат рожден ден. Тъй като момичето има стотици приятели, понякога се случва 3-ма, 4-ма, и дори повече да са рожденици в един и същ ден! Сега момичето се чуди колко най-малко приятели трябва да има, така че шансът N от тях имат рожден ден в един и същи ден от годината да е над 50%.

За целите на тази задача ще игнорираме високосните години и ще считаме, че шансът човек да е роден в даден ден от годината е равен за всички дни (и, съответно, е равен на 1/365).
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число К – колко приятели трябва да има Ели, така че шансът N от тях да имат рожден ден в един и същ ден (в някой ден от годината) е над 50%.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
223
131813
Мрън!