Needle
МейКамп Състезание на Александър Георгиев
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Шести клас не беше един от най-интересните за Ели. Момчетата се занимаваха с интересни неща в часовете по труд и техника, като например рязане на дърво и метал с интригуващи инструменти, които, според Ели, биха могли да бъдат използвани не по-малко ефективно и за рязането на доста други неща. На момичетата, от друга страна, се падаше да шият. Скука!

Учителката на Ели беше дала да си ушие пола от сив плат на бяло рае, като раето можем да считаме за безкрайно тънки и дълги, успоредни, равноотдалечени една от друга бели ивици. Идвайки при нея, Крис без да иска бутна кутията с игли, които се разпиляха върху плата. Ели с интерес забеляза, че някои от (безкрайно тънките) игли пресичаха или докосваха белите ивици, докато други – не. Тя се запита какъв е шансът, при случайно падане, игла с дължина L да пресече или докосне някоя от правите, ако те са отдалечени една от друга на разстояние D? Считаме плата за безкрайна равнина, върху която раетата са абсолютно прави и също безкрайни.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени двете цели числа L и D.
Изход
На стандартния изход изпечатайте шансa в проценти игла да докосва или пресича някоя от линиите при случайно падане закръглен до най-близкото цяло число.
Ограничения
  • 1 ≤ LD ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
2 5 25%
30 40 48%
Шансът е 25.46%, което, закръглено до цяло число, е 25%.
Мрън!