Painball
Турнир за Купата на Декана, 2009
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Пейнтболът е игра, замислена да пресъздава по по-безопасен и безболезнен начин престрелка между два отбора, като вместо истински куршуми се използват топчета с боя. Пейнболът, от друга страна, е играта Пейнтбол, когато Елеонора участва.

Ели е установила, че независимо от костюмите, участник, улучен от топче боя, изпитва известна болка. Тя също така е открила, че на някои места момчетата изпитват повече болка.

За (изцяло нейно) съжаление покрай в старанието си да не счупи някой нокът, тя не е особено добър стрелец. Колкото по-близо до нея е противникът, толкова по-голям е шансът тя да го уцели, но толкова по-голям е и шансът той да я види и избяга. Като цяло, Ели успява да улучи свой противник само ако времето, за което той ще я види в секунди е по-голямо или равно на разстоянието ѝ до него по X плюс разстоянието по Y (Манхатъновото разстояние) в метри.

В края на играта момичето е останало единственият жив участник от своя отбор, но успешно е избила всички свои противници без един (не случайно на галено ѝ викат "Елиминатор"). Играта се развива на квадратна площадка със страна S, като тя е застанала в някой от четирите ъгъла. Ели не знае къде е противникът ѝ, за това можем да кажем, че той с равен шанс може да е навсякъде по площадката. При дадено време T, за което той ще я види, от вас се иска да определите статистическата вероятност тя да може да го уцели.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа S и T – съответно страната на квадратното игрище и времето, за което противникът ѝ ще я види.
Изход
На отделен ред на стандартния изход изпечатайте вероятността Ели да може да направи добър изстрел, представена като рационална несъкратима дроб.
Ограничения
  • 1 ≤ S, T ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
42 42 1/2
10 6 9/50
83 97 9017/13778
В първия пример минималното разстояние до противника е 0, а максималното – 84 метра. Ако противникът е на повече от половината разстояние ще успее да избяга.
Мрън!