Corner Cases

В тази секция ще разгледаме за какво да внимаваме, когато имплементираме дадена задача. Ще наблегнем на задачи с относително лесно решение, в които обаче има някакъв частен случай или уловка, който(ято) лесно може да бъде пропуснат(а). Такива задачи могат да струват много "скъпо" на състезателите в състезания, където за да се мине задачата се изисква правилно справяне с всички тестове (като например CodeForces, TopCoder, и ACM ICPC).

Подходяща тема, която би ви помогнала да пишете по-чист код и така да избягвате потенциални проблеми е тази за Конвенции за стил на кода.

Упражняват се лесни задачи, в които има частни случаи или нещо, което лесно може да се обърка при имплементацията. В темите по-нататък ще срещнете и други, по-сложни такива задачи.
Мрън!