Digit Holes
TopCoder SRM 483
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Крис даде на Ели следната загадка:

Разгледайте следните преходи:
42  1; 1337  0; 669  3; 1882  4; 688  5; 12345  1; 67890  5; 123  0; 456  2; 789  3.
По информацията от тях, можете ли да определите 45678  ?

Благодарение на нейното бързо мислене и интуиция за решаване на задачи, Ели откри решението: Google. Отговорът се оказа броят "дупки" в цифрите на числото. Считаме, че цифрите 1, 2, 3, 5, и 7 нямат дупки в себе си, 0, 4, 6, и 9 имат по една дупка, а 8 има две дупки. Така, отговорът на загадката е 45678  1 + 0 + 1 + 0 + 2 = 4.

Вие искате да впечатлите Ели, затова решавате да напишете програма, която намира верния отговор за произволни числа, които момичето си намисли.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N – намисленото от Ели число.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя "дупки" в цифрите на N.
Ограничения
  • 0 ≤ N ≤ 1,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
456784
421
13370
678905
Мрън!