Bazinga!
Дизайн и Анализ на Алгоритми, 2011
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели започна работа като стажант в Българската Академия за Изследване на Генната Архитектура (накратко БАЗИНГА). Първата работа, която й възложиха, беше да популяризира академията като разлепи рекламни банери, изписващи "BAZINGA" из целия град.

За целта са ѝ предоставили голям стар банер, от които тя може да вземе някои (потенциално всички) букви. По даден изписания текст на стария банер, помогнете на Ели да определи колко най-много нови такива с думата "BAZINGA" могат да бъдат направени. Всяка от буквите може да бъде изписана както главна, така и малка, тоест някои от валидните начини за изписване са например "BAZINGA", "bazinga", "BaZiNGa" и т.н.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададен текстът T на стария банер, който Ели може да преизползва. Той ще е с дължина до 1000 символа и може да съдържа главни и малки латински букви, цифри, шпации и препинателните знаци ‘.’, ‘,’, ‘?’, ‘!’.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя банери, които може да направи Ели от наличните букви.
Ограничения
  • 1 ≤ |Т| ≤ 1,000
Примерен Вход Примерен Изход
The Zebra has got white and black stripes. 1
Elly has nothing to do with Sheldon! 0
Farmville is game by Zynga. Btw it made them gazillion dollars! 2
В първия пример Ели може да направи само един банер "baZinga". Във втория пример някои от буквите не се срещат нито веднъж и тя не може да направи дори един.
Мрън!