Passwords
Турнир за Купата на Декана, 2014
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
В сайта, където е електронната поща на Ели, потребителите трябва да ползват парола с поне пет символа, от които поне една главна и поне една малка латинска буква, поне една цифра и поне един специален знак (някой от {'!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '-', '_', '+', '='}).

Вие се опитвате да влезете в пощата й... с научни цели, като сте се сдобили с множество от стрингове, които потенциално биха могли да бъдат нейната парола. Някои от тях не отговарят на изискванията за парола на сайта и могат да бъдат директно отхвърлени. Другите обаче искате да пробвате. Затова решавате да напишете програма, която определя кои от стринговете представляват валидна парола и кои - не.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададен един стринг S, съставен от (някои от) малките и главните латински букви, цифри, и/или гореизброените специални символи.
Изход
На стандартния изход изпечатайте "Yes", ако въпросният стринг отговаря на изискванията за парола или "No" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ |S| ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
P@s5w0rdYes
ha$hc0wNo
ABab!@#$%^&*()-_+=No
D3@n*sCupYes
Стрингът от вторият пример не е валидна парола, тъй като не съдържа главна буква.
Стрингът от третия пример не е валидна парола, тъй като не съдържа цифра.
Мрън!