Sorting

В тази секция ще разгледаме една от популярните теми в програмирането - а именно какво е сортиране и няколко стандартни алгоритми, които можем да ползваме. Ще разгледаме както "лесни" алгоритми със сложност O(N2), като например Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, така и ефективни такива (Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort) със сложност O(N*log(N)). Ще видим и начини, по които можем да сортираме и за по-бързо (линейно) време, ползвайки Counting Sort.

Подходящи теми, които можете да прочетете, са тези за Сортиране, Бързи сортирания, а донякъде полезна тук би ви била и STL. За да разберете как разделяме алгоритмите на "бавни" и "бързи" е много полезна и темата за Сложност на алгоритми.

Макар и да има лесно за ползване ефективно сортиране в STL, част от задачите в секцията са такива, че да трябва сами да имплементирате логиката на някои от сортиращите алгоритми.
Мрън!