ThreeSum
Act!on Training Problem
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 32MiB
Дадено ви е цяло число N. Намерете сумата от произведенията на всички тройки цели числа в интервала [1, N].
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно единствено число N.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете остатъка на търсената сума по модул 1,000,000,007.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 200,000
Примерен Вход Примерен Изход
3 90
1337 793042050
(1 * 1 * 1) + (1 * 1 * 2) + (1 * 1 * 3) + (1 * 2 * 2) + (1 * 2 * 3) + (1 * 3 * 3) + (2 * 2 * 2) + (2 * 2 * 3) + (2 * 3 * 3) + (3 * 3 * 3) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 8 + 12 + 18 + 27 = 90.
Мрън!