cecoboreco

Информация

Име: Цветан Иванов
Град: София, България
Роден на: 10. Ноември, 2002
Регистриран на: 9. Декември, 2017
Последно видян на: 6. Октомври, 2018

Разни

Любим програмен език: C++
Любим час за решаване: 20:00-20:59
Най-голяма сложност: Hard
Най-много събмити по задача: 26
Брой изпълнени тестове: 5314
Изразходвано процесорно време: 77.79s

Предадени Решения


Статистики

10%
персентил
74%
точност
73
задачи
214
събмита
3150
действия

Активност


Постижения

Registered | 2017-12-09
Hi, my name is... | 2017-12-09
Submitted | 2017-12-10
Solved | 2017-12-10
Easy | 2017-12-10
Early bird | 2017-12-10
Hattrick | 2017-12-10
Prime ID | 2017-12-10
Hard | 2018-07-16
Longer is better | 2018-07-16
Testing the system | 2018-07-17
Medium | 2018-07-18
Persistent | 2018-07-18
Three in a row | 2018-07-19
Smart is the new sexy | 2018-07-24
Off by one | 2018-07-26
What is wrong NOW?! | 2018-07-30
Quatro | 2018-07-30
Trivial | 2018-07-31
Be quick or be dead | 2018-07-31
Five in a row | 2018-07-31
Ten in a row | 2018-07-31
Weekly solver | 2018-08-01
Green Arrow | 2018-08-02
More and more | 2018-08-03
Night owl | 2018-08-19
Oh, well | 2018-08-19
21-st time is the charm | 2018-08-19
Let's do that again | 2018-09-05
In the details | 2018-09-06
Anniversary | 2018-12-09
Ready, set, action! | 2018-12-18
Skyhigh | 2018-12-18
Мрън!