Advanced Dynamic Programming

В тази секция ще разгледаме още няколко задачи от динамичното оптимиране, които обаче съвсем не са тривиални. За тяхното решаване е нужно да бъде направено неочевидно наблюдение или пък да се съчетае с друга стандартна техника от вече разгледаните до тук. Този тип задачи са изключително популярни в много от ученическите а и студентските състезания, поради относително кратката си имплементация, но все пак висока сложност.

Подходяща тема за тази секция е Динамично oптимиране, част IV.

Задачите в тази секция изискват хитри наблюдения за да може стейтът да бъде достатъчно компактен за ограниченията на задачите. Изключение прави задачата Crypto, която пък е сложна поради големите стойности, които може да бъде отговорът (за решаването й трябва да имплементирате някои от по-простите функции на дълги числа).
Мрън!