What Did You Get
TopCoder TCO2020, Round 1B
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
Намислете си число между 1 и 9. Умножете го по 3. Добавете 3. Умножете отново по 3. Съберете цифрите му. Получихте 9, нали?

Интригувана от този магически... всъщност числов трик, Ели сега иска да го генерализира. В нейната версия първоначално трябва да си намислите число между 1 и N, след това да го умножите по X, добавите Y, умножите по Z и накрая да съберете цифрите. Ако за всеки възможен избор на първоначално число (между 1 и N, включително) резултатът се окаже един и същ, момичето е удовлетворено от тройката (X, Y, Z).

Ели разглежда само X, Y, и Z, които са естествени числа между 1 и 100, включително – в противен случай сметките стават твърде сложни за нейния вкус. Няма ограничения дали X, Y, и Z трябва да са еднакви или не. В горния пример X = Y = Z = 3, но (X = 9, Y = 9, Z = 5), (X = 10, Y = 1, Z = 9) и (X = 42, Y = 97, Z = 93) също биха свършили работа за N = 9.

По дадено начално число N, колко тройки (X, Y, Z) има, така че всички начални числа между 1 и N да водят до една и съща сума на цифрите?
Вход
На единствен ред на стандарния вход ще бъде зададено едно цяло число N.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – броя тройки от естествени числа (X, Y, Z), такива, че 1 ≤ X, Y, Z ≤ 100, и такива, че всички начални числа между 1 и N водят до един и същ резултат.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
97466
528775
133579
42872
Една от тройките за N = 42 е (X = 100, Y = 100, Z = 99).
Мрън!