Candy Game
TopCoder SRM 606
Time Limit: 0.6s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра. В началото в редичка пред тях има наредени N кутии със сладки. Първата кутия съдържа A1 бонбона, втората съдържа A2 бонбона, и така нататък, до последната, която съдържа AN бонбона.

Започвайки с Ели, момичетата се редуват да правят ходове. Във всеки ход играчът, който е наред, избира някоя непразна кутия и изяжда всички бонбони в нея. След това броят бонбони в съседните (до) две кутии се удвоява.

Нека, например, има пет кутии, съдържащи, съответно (20, 50, 70, 0, 30) бонбона. Ако момичето, което е на ход, избере първата кутия, тя ще изяде 20 бонбона и след това броя сладки в кутиите ще бъде (0, 100, 70, 0, 30). Ако избере втората кутия ще бъде (40, 0, 140, 0, 30). Ако избере третата кутия ще бъде (20, 100, 0, 0, 30). Ако избере последната кутия ще бъде (20, 50, 70, 0, 0). Забележете, че момичето не може да избере четвъртата кутия, тъй като тя вече е празна.

Играта свършва когато всички кутии останат празни. Победител е момичето, което е изяло повече бонбони.

Толкова сладко със сигурност е вредно, затова вие решавате да се намесите и да определите кой ще спечели, преди момичетата да си докарат диабет.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N – колко кутии със сладки има пред момичетата. На следващия ред ще бъдат зададени N цели числа: A1, A2, …, AN – броя бонбони в кутиите преди началото на играта.
Изход
На стандартния изход изпечатайте "Elly", ако Ели ще победи, "Kris", ако Крис ще победи, или "Draw", ако ще са изяли по равен брой бонбони. Считаме, че момичетата играят оптимално.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 20
  • 0 ≤ Ai ≤ 1,000
Примерен Вход Примерен Изход
5 20 50 70 0 30 Kris
3 42 13 7 Elly
2 10 20 Draw
8 41 449 328 474 150 501 467 329 Elly
13 82 90 45 41 22 51 60 29 57 66 25 46 1 Kris
В първия пример независимо какво прави Ели има начин, по който Крис да победи. Във втория пример Ели може да изяде 42 бонбона в първия си ход и независимо дали Крис избере 26 или 7, тя ще загуби. В третия пример Ели не може да спечели, но може да стигне до равенство, взимайки 20 бонбона и оставяйки 20 за Крис.
Мрън!