Boys and Girls
TopCoder Custom Round
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Във випуска на Ели има равен брой момчета и момичета. За тяхното завършване директорът на училището е поискал да седнат в реда момче, момиче, момче, момиче, …, момче, момиче.

За съжаление, малко преди началото на церемонията, нещата изобщо не изглеждат така. Групи момчета стоят и си говорят за игри, групи момичета обсъждат момчетата, и т.н., създавайки малък хаос. Ако представим начина, по който директорът иска да седнат децата, като стринг "BGBGBG...BG", където символът 'B' указва момче, а 'G' – момиче, текущото разположение на децата би могло да бъде, например, "BBGGGBGBBBBGGBGG".

Сега Елеонора се чуди какъв е минималният брой размени на съседни хора, с който децата могат да се подредят в желания ред. Считаме двама души за "съседни", ако са две последователни букви в стринга, който представя подредбата им.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададен един стринг S, съставен от буквите 'B' и 'G' – текущото положение на децата. Гарантирано е, че стрингът ще съдържа равен брой букви 'B' и 'G'.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – минималния брой размени на съседни хора, с който децата могат да застанат в реда момче, момиче, момче, момиче, …, момче, момиче.
Ограничения
  • 2 ≤ |S| ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
BBGGGBGBBBBGGBGG7
BGBG0
GGBBGBBGGGBBBGBGBBGBBBGBGGGGBGGB18
Мрън!