Medium Graphs

В секцията ще разгледаме още няколко алгоритъма в графи: намиране на силно-свързани компоненти, артикулационни точки, най-близък общ родител, ойлерови пътища и цикли. Ще видим и как можем да намерим броя пътища между два върха чрез вдигане на матрицата на съседство на дадена степен. Ще покажем как това може да бъде скрито в различни задачи, които понякога на пръв поглед дори не приличат на графови.

Темите, които ще ви трябват, са Силно-свързани компоненти, Ойлерови пътища и цикли, Най-близък общ родител, и Задачи, решавани с матрици.

Освен изброените по-горе неща, в задачите в темата сме включили и графи, които използват няколко неща, които показахме по-рано (например битови маски и разширяване на графа).
Мрън!