Unique
Есенен Турнир по Информатика 2010
Time Limit: 0.5s, Memory Limit: 64MiB
Един от интересните факти за Ели е, че тя гледа телевизия. Нещо повече, тя следи на пръв поглед безмислени предавания, от типа на "Ало, Къщата". Всъщност причината да го гледа е един от чаровните водещи на предаването.

В предаването се задават поредица лесни (особено пък за Ели) въпроси, на които хората се радват, че могат да отговорят и съответно се обаждат по телефона, правейки продуцентите на предаването, а съответно и водещите му, по-богати (и още по-привлекателни за Елеонора).

Една от загадките гласи следното: Какво е общото между числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768? Повечето от вас могат да си помислят, че това са първите няколко естествени степени на двойката, други биха предположили, че това е геометрична прогресия с фактор 2, трети биха измислили нещо друго. Всъщност една такава редица има много решения, като водещите могат да изберат коя от тях е "вярната" чак в края на предаването, така че никой от обадилите се да не спечели. Например, едно възможно решение би било: това е редица от числа, в които никоя цифра не се повтаря. Не го очаквахте, нали? Наистина, във всяко от горните числа, всяка цифра участва по най-много веднъж в десетичния запис на числото.

След получаването на този неочакван отговор, Ели се замисли колко такива числа всъщност има? Сега тя ви е задала следната задача: за даден интервал [A, B], определете колко цели числа в него отговарят на условието да нямат повтаряща се цифра в десетичния си запис.
Вход
На първия и единствен ред от стандартния вход ще бъдат зададени само целите числа A и B.
Изход
На стандартния изход изведете само едно цяло число – броя числа в интервала, които не съдържат повтаряща се цифра в десетичния си запис.
Ограничения
  • 1 ≤ AB ≤ 10100
Примерен Вход Примерен Изход
1 10090
1337 123454796
В първия пример числата, които не изпълняват условието, са: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и 100.
Мрън!