The Price is Right
МейКамп Състезание на Александър Георгиев
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
След коледното пазаруване в магазините остават голям брой непродадени стоки. За да се отърват от тях, продавачите са измислили интересна система за намаления. Всеки продукт, сам по себе си, е с цена Ai. Всеки продукт може да бъде продаден и в комплект с всеки друг продукт на цена Bj. Последно, всеки три продукта могат да бъдат продадени заедно на цена Ck.

Ели си е харесала N на брой неща и сега иска да си ги купи. Помогнете й като намерите най-ниската сума, за която момичето може да притежава поне по една бройка от всяко от N-те неща.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N – броя продукти, които Ели иска да притежава. На следващия ред ще има N цели числа А1, А2, ..., АN, които отбелязват цената на всеки от продуктите, закупен по единично. На следващия ред ще има N*(N-1)/2 числа B1, B2, ..., BN*(N-1)/2, които показват цените на двойките предмети, закупени като комплект – първото с второто, първото с третото, ..., първото с последното, второто с третото, ... и предпоследното с последното. На третия ред има N*(N-1)*(N-2)/6 числа C1, C2, ..., CN*(N-1)*(N-2)/6, описващи по сходен начин цените на комплектите от три продукта.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изпечатайте едно число – минималната цена, която Ели трябва да плати за да има поне по една бройка от всеки от N-те продукта.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 20
  • 1 ≤ Аi ≤ 10,000
  • 1 ≤ Bj ≤ 20,000
  • 1 ≤ Ck ≤ 30,000
Примерен Вход Примерен Изход
3 13 19 17 32 28 29 45 42
5 42 68 35 1 70 94 74 37 100 99 58 127 30 99 64 134 76 178 61 101 97 86 147 124 94 159
В първия пример е оптимално да се вземат като комплект (2, 3) за цена 29,
и отделно 1 за 13, правейки общо 29 + 13 = 42.
Мрън!