8-Bit
Турнир за Купата на Декана, 2016
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
Ели наскоро си купи лаптоп – Правец. И докато за родителите й "Правец" винаги се е свързвало с 8-битови компютри, нейният нов лаптоп си е модерен, 64-битов компютър.

Майката на Ели е объркана. Как така може компютърът хем да е 8-битов, хем 64-битов? За да я обърка повече, Ели измисли следната дефиниция: "64-битово 8-битово число е 64-битово число, което има точно 8 сетнати бита в своето двоично представяне." По тази дефиниция, първите няколко 64-битови 8-битови числа са 255, 383, 447, 479... Хилядното такова число е 7032.

За да е в крак с технологиите, Ели е накарала майка си да се научи да намира наум N-тото такова число. Майка й няма особени затруднения (все пак Ели трябва да се е метнала на някого с ума си), но за големи стойности, самата Ели вижда затруднения. Помогнете й, като напишете програма, която намира N-тото по големина 64-битово 8-битово число.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно единствено цяло число N - индекса (броено от 1) на 64-битовото 8-битово число, което момичето иска майка й да намери.
Изход
На стандартния изход изведете едно единствено цяло число - N-тото по големина 64-битово 8-битово число.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 10,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
1255
2383
13378911
4266642480321552
Мрън!