Sugar
Турнир за Купата на Декана, 2019
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
N кутии със сладки са разположени пред Ели и Крис. Момичетата играят следната игра. Започвайки с Ели, двете правят редуващи се ходове. Във всеки ход, момичето, което е на ход, взима една от кутиите (и всички сладки в нея). Същото количество, като това, което момичето на ход тъкмо е взело, бива добавено във всяка от оставащите кутии.

Например, нека има пет кутии, съдържащи {40, 13, 17, 1, 11} сладки. Ако в първия ход Ели реши да вземе втората кутия, тя ще добави 13 сладки към своя резултат, а останалите кутии ще станат с {53, 30, 14, 24} сладки. Ако на втория ход Крис вземе последната кутия, тя ще добави 24 към своя резултат, а останалите кутии ще съдържат {77, 54, 38} сладки.

Играта се играе докато не свършат всички кутии. Момичето, което сумарно е взело повече сладки е обявено за победител (и много вероятно – за диабетик).

Сега вие се питате кое от момичетата ще спечели, ако и двете играят оптимално?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N – броя кутии в началото на играта. На следващия ред ще бъдат зададени N цели числа A1, A2, …, AN – количеството сладки във всяка от кутиите.
Изход
На стандартния изход изведете "Elly", ако Ели ще спечели, "Kriss", ако Крис ще спечели, или "Draw" ако момичетата ще завършат с равен брой сладки.
Ограничения
  • 2 ≤ N ≤ 22
  • 1 ≤ Ai ≤ 1000
Примерен Вход Примерен Изход
2 1 1 Kriss
11 42 13 17 666 55 100 3 20 81 42 123 Elly
В първия пример без значение коя от кутиите ще вземе Ели, тя ще завърши с една сладка, докато Крис – с две.
Мрън!