Time Machine
TopCoder TCO2016 Round 1A
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели изобрети проста машина на времето! За съжаление, тя не може да променя времето с повече от няколко часа. Понякога, обаче, това е всичко, от което човек се нуждае...

Представете си обикновен стенен или ръчен часовник с малка стрелка (за часове) и голяма стрелка (за минути). Стрелката за минутите се мести на всеки пет минути (тоест показва само :00, :05, :10, ..., :30, ..., :55). Стрелката за часовете пък се мести на всеки час (тоест показва 01:, 02:, 03:, ..., 10:, ..., 12:). Когато бъде използвана, машината на времето, която Ели изобрети, просто разменя стрелките – тоест стрелката за часа отива на мястото на тази за минутите и обратно. Така, например, ако бъде използвана в 11:20, часът би станал 04:55; ако се ползва в 02:25 часът ще стане 05:10; ако пък се ползва в 06:30, часът ще си остане 06:30.

Знаейки текущото време T, Ели се чуди колко часа ще стане ако използва машината на времето.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададен един стринг T във формат "HH:MM", задаващ текущото време. HH е двуцифрено число с потенциално водещи нули, задаващо часа (число между 01 и 12, включително), а MM е друго такова число, задаващо минутите (число между 00 и 55, включително).
Изход
На стандартния изход изведете времето след ползването на машината на времето в същия формат.
Ограничения
  • T ще бъде във формата "HH:MM"
  • HH ще бъде едно от {"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"}
  • MM ще бъде едно от {"00", "05", "10", "15", "20", "25", "30", "35", "40", "45", "50", "55"}
Примерен Вход Примерен Изход
11:2004:55
02:2505:10
06:3006:30
Мрън!