Xors
TopCoder SRM 543
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Напоследък задачи, свързани с операцията XOR, станаха много популярни в TopCoder. Сега Ели реши да измисли нейна си такава. За ваше щастие, задачата е много проста – по дадени две цели числа L и R, вие трябва да намерите XOR-а на всички числа между тях (включително).
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени границите на интервала - двете цели числа L и R.
Изход
На стандартния изход изведете XOR-а на всички естествени числа в [L, R].
Ограничения
  • 1 ≤ LR ≤ 4,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
3 108
13 4239
666 13370
1234567 8910111289998783
3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 7 XOR 8 XOR 9 XOR 10 = 8
Мрън!