Game
Турнир за Купата на Декана, 2009
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят следната забавна игра. Те са направили списък с N момчета, които ги харесват, и, редувайки се (започвайки с Ели), всяка от тях се обажда на А1 или А2 или ... или АK от незачеркнатите момчета в списъка, казвайки им, че нямат шанс да излязат с никоя от тях, като след това ги зачерква от списъка. След това следващата прави аналогичен ход. След известно време една от тях няма да може да направи ход, тъй като броят незачеркнати момчета ще е по-малък от най-малкото Ai. Момичето, което не може да направи ход, губи.

Сега Ели се чуди коя от двете ще победи, ако играят оптимално. Тя ви обещава да не ви се обажда, ако напишете програма, която по зададен брой момчета в списъка N и K-те числа А1, A2, ..., АK установява коя от двете ще спечели.

Под оптимална игра разбираме момичетата да правят единствено ходове, с които не позволяват противникът им да спечели, стига, разбира се, да имат поне един такъв възможен ход.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени целите числа N и К. На следващия ред ще бъдат зададени К цели числа А1, A2, ..., АK – възможните бройки момчета, на които всяко от момичетата може да се обади на всеки ход.
Изход
На един ред на стандартния изход изведете "Elly", ако Ели ще спечели, или "Kriss", в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 1,000,000,000
  • 1 ≤ K ≤ 20
  • 1 ≤ Ai ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
21 3 1 2 3 Elly
20 3 1 2 3 Kriss
1337 5 1 2 7 9 15 Kriss
123456789 8 2 7 8 11 13 16 19 20 Elly
В първия и втория пример Крис печели само когато входното число е кратно на четири.
Мрън!