Exam
Дизайн и Анализ на Алгоритми, 2011
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Много хора си мислят, че за добра оценка по ДАА са нужни знания от алгоритми и структури данни, както и умения да се имплементират те. Ели знае, че истината не е точно такава. Реално асистентите не обичат да пишат високи оценки, но за да не предизвикват съмнение пишат от време на време по някоя шестица следвайки следната схема. Те сумират факултетните номера на изпитаните студенти и когато тази сума стане по-голяма или равна на някакво число N, те пишат шестица на следващия минал студент, нулирайки сумата.

Елеонора, разбира се, би желала да има отлична оценка, но също така не иска да чака цял ден в университета. Затова тя е решила да се нареди на опашката от чакащи студенти по такъв начин, че да е първият човек, получил шестица.

Като всяко уважаващо себе си момиче, тя пристига последна и може да избере произволна позиция на опашката без опасност някой да дойде по-късно и да развали сметките ѝ. Нещо повече, нейните колеги са се наредили в нарастващ ред на факултетни номера, които са последователни цели числа (считаме, че няма изключени или прекъснали студенти, или поне не и преди края на изпита). Първият студент на опашката е с номер F. Помогнете ѝ, като намерите колко човека трябва да има преди нея на опашката за да получи първата шестица за деня.
Вход
На единствения ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа – N и F – съответно числото, което използват изпитващите, и факултетният номер на първия студент на опашката.
Изход
За стандартния изход изведете едно цяло число – броя студенти, които трябва да има преди Ели, за да е първият човек, получил шестица.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 1018
  • 1 ≤ F ≤ 105
Примерен Вход Примерен Изход
240000 802603
900000 4444421
235711131719232931 12345686589625
В първия пример студентите, които трябва да минат преди Ели, са с факултетни номера 80260, 80261 и 80262, като сумата след третия става 240783, което е първата сума не по-малка от 240000.
Мрън!