A * B Problem
Act!on Training Problem
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Чували ли сте за задачата "A + B problem"? Е, Ели не само я е чувала, а направо й е втръснало от нея. Сега, обаче, тя се изправи срещу далеч по-сложна версия на задачата - "A * B problem". В нея, вместо сумата, както е в оригиналната задача, момичето трябва да намери произведението на числата A и B. Помогнете й да се справи с този проблем.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени две числа с плаваща запетая A и B.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно число с плаваща запетая - произведението на числата A и B. Отговорът ще бъде зачетен за верен при абсолютна или релативна разлика, по-малка от 10-9.
Ограничения
  • -10,000 ≤ A, B ≤ 10,000
Примерен Вход Примерен Изход
42.42 13.37 567.1554
-1337.12345678 666.987654321 -891844.837975
1.111111 11.111111 12.345677654321
Мрън!