Various

В тази секция сме събрали задачи от различни тематики, но най-вече такива, които изискват специфично решение (не се решават с никой конкретен алгоритъм или техника). Включили сме и няколко задачи, които пък изискват съчетаването на няколко от разгледаните техники, алгоритми, или структури данни.

Сред задачите има и няколко, които се опитват да ви подведат да ползвате по-сложен алгоритъм, отколкото е нужно. Макар и да могат да бъдат решени от алгоритмите, които мимикрират, имплементацията им на състезание би ви загубили много ценно време.
Мрън!