Опашка

Информация за системата и опашката от решения.
Текущо време на системата: 13:28

Изчакващи тестване

# Потребител Задача Час Прогрес Статус

Последно тествани

# Потребител Задача Час Прогрес Статус
13185
kokomal
IO
12:51:16 100% Wrong Answer
13184
kokomal
IO
12:49:36 100% Compilation Error
13183
simona
K-th Element
18:46:15 100% Runtime Error
13182
simona
K-th Element
18:38:23 100% Runtime Error
13181
simona
K-th Element
18:32:13 100% Runtime Error
13180
shadow
Connect
14:46:03 100% Accepted
13179
shadow
Connect
14:33:40 100% Accepted
13178
shadow
Connect
14:30:58 100% Accepted
13177
shadow
Connect
14:30:06 100% Accepted
13176
shadow
Connect
14:26:28 100% Accepted
13175
shadow
Connect
14:21:33 100% Accepted
13174
shadow
Connect
14:15:29 100% Accepted
13173
TeamK
Max Number
03:42:09 100% Wrong Answer
13172
TeamK
Max Number
03:40:10 100% Wrong Answer
13171
Atns_bntv
ThreeSum
17:23:31 100% Accepted
13170
TeamK
Substring Sorter
03:10:16 100% Accepted
13169
TeamK
Substring Sorter
03:03:04 100% Wrong Answer
13168
TeamK
Substring Sorter
21:40:03 100% Wrong Answer
13167
TeamK
Substring Sorter
21:14:39 100% Wrong Answer
13166
TeamK
Substring Sorter
21:10:18 100% Wrong Answer
13165
TeamK
Substring Sorter
21:09:11 100% Compilation Error
13164
TeamK
Substring Sorter
20:47:30 100% Wrong Answer
13163
TeamK
Substring Sorter
20:46:55 100% Wrong Answer
13162
cecoboreco
Keys
20:31:52 100% Accepted
13161
cecoboreco
Keys
20:30:49 100% Runtime Error
13160
AntoniaP
Crosses
17:58:01 100% Accepted
13159
AntoniaP
Crosses
17:57:09 100% Wrong Answer
13158
AntoniaP
Crosses
17:56:50 100% Wrong Answer
13157
AntoniaP
Crosses
17:56:24 100% Wrong Answer
13156
AntoniaP
Crosses
17:53:33 100% Wrong Answer
13155
cecoboreco
Triplets
17:51:39 100% Accepted
13154
AntoniaP
Digit Holes
17:41:55 100% Accepted
13153
AntoniaP
Passwords
17:32:42 100% Accepted
13152
AntoniaP
Passwords
17:31:58 100% Wrong Answer
13151
AntoniaP
Passwords
17:06:37 100% Wrong Answer
13150
AntoniaP
Passwords
17:00:57 100% Wrong Answer
13149
AntoniaP
Passwords
17:00:32 100% Wrong Answer
13148
AntoniaP
Passwords
16:43:20 100% Wrong Answer
13147
AntoniaP
Passwords
16:42:38 100% Wrong Answer
13146
AntoniaP
Passwords
16:37:09 100% Wrong Answer
13145
TeamK
Substring Sorter
16:22:12 100% Wrong Answer
13144
TeamK
Substring Sorter
15:41:49 100% Wrong Answer
13143
TeamK
Substring Sorter
15:36:26 100% Compilation Error
13142
TeamK
Substring Sorter
15:34:55 100% Compilation Error
13141
AntoniaP
Passwords
12:06:31 100% Wrong Answer
13140
AntoniaP
Passwords
12:00:20 100% Wrong Answer
13139
TeamK
Medians - Easy
11:59:20 100% Accepted
13138
AntoniaP
Collatz
11:08:01 100% Accepted
13137
AntoniaP
Directory Listing
10:45:46 100% Accepted
13136
AntoniaP
Bazinga!
23:24:04 100% Accepted
13135
TeamK
Seating - Easy
23:06:26 100% Accepted
13134
cecoboreco
Stories
21:34:33 100% Accepted
13133
cecoboreco
Max Number
20:13:05 100% Accepted
13132
Atns_bntv
Divisor Sequences
19:03:33 100% Accepted
13131
Atns_bntv
Divisor Sequences
19:02:26 100% Accepted
13130
cecoboreco
Max Number
18:55:30 100% Wrong Answer
13129
Atns_bntv
Divisor Sequences
17:54:57 100% Time Limit
13128
Atns_bntv
Divisor Sequences
17:46:47 100% Time Limit
13127
AntoniaP
Spiral
13:45:43 100% Accepted
13126
TeamK
Pronunciation
11:53:14 100% Accepted
13125
TeamK
Pronunciation
11:50:36 100% Wrong Answer
13124
TeamK
Pronunciation
11:49:05 100% Wrong Answer
13123
AntoniaP
DARBA
11:36:41 100% Accepted
13122
AntoniaP
LeftPad
10:21:12 100% Accepted
13121
AntoniaP
LeftPad
10:18:20 100% Wrong Answer
13120
AntoniaP
LeftPad
10:16:36 100% Wrong Answer
13119
AntoniaP
Cars
23:06:33 100% Accepted
13118
cecoboreco
Coprimes - Easy
20:14:23 100% Wrong Answer
13117
cecoboreco
Coprimes - Easy
20:12:32 100% Wrong Answer
13116
cecoboreco
Coprimes - Easy
20:02:44 100% Wrong Answer
13115
cecoboreco
Coprimes - Easy
18:49:18 100% Wrong Answer
13114
cecoboreco
Fractions
18:14:47 100% Accepted
13113
AntoniaP
New Nickname
17:37:04 100% Accepted
13112
AntoniaP
New Nickname
17:24:47 100% Runtime Error
13111
AntoniaP
Candy Bags
17:01:50 100% Accepted
13110
AntoniaP
Candy Bags
16:57:49 100% Compilation Error
13109
AntoniaP
Digit Multiplication
16:35:49 100% Accepted
13108
AntoniaP
Digit Multiplication
16:31:44 100% Wrong Answer
13107
AntoniaP
Digit Multiplication
15:58:59 100% Time Limit
13106
AntoniaP
Digit Multiplication
15:14:30 100% Wrong Answer
13105
AntoniaP
Escape
14:41:48 100% Accepted
13104
TeamK
Pronunciation
13:16:59 100% Wrong Answer
13103
TeamK
Pronunciation
13:13:54 100% Wrong Answer
13102
AntoniaP
Sudo Ku
13:09:36 100% Accepted
13101
TeamK
Pronunciation
13:07:41 100% Wrong Answer
13100
AntoniaP
Sudo Ku
13:05:26 100% Wrong Answer
13099
TeamK
Pronunciation
01:44:11 100% Wrong Answer
13098
TeamK
Pronunciation
01:29:24 100% Wrong Answer
13097
TeamK
Pronunciation
01:19:20 100% Wrong Answer
13096
TeamK
Pronunciation
01:18:45 100% Compilation Error
13095
TeamK
Pronunciation
01:16:51 100% Compilation Error
13094
TeamK
Pronunciation
01:08:43 100% Wrong Answer
13093
TeamK
Pronunciation
01:04:12 100% Compilation Error
13092
TeamK
Pronunciation
01:02:51 100% Compilation Error
13091
TeamK
EGN
23:12:25 100% Accepted
13090
TeamK
EGN
23:11:44 100% Compilation Error
13089
frochbg
Sheep
21:37:07 100% Time Limit
13088
frochbg
Sheep
21:33:13 100% Wrong Answer
13087
frochbg
Sheep
21:31:13 100% Wrong Answer
13086
frochbg
Sheep
21:30:10 100% Wrong Answer
Информация за ползваните компилатори и конфигурацията на тестващата машина.