Sand Game
Пролетен Турнир по Информатика, 2016
Time Limit: 1s, Memory Limit: 64MiB
Когато бяха деца, Ели и Крис играеха най-различни игри в пясъчника до блока им. Една от тях беше следната. Първо, двете момичета събираха пластмасови чашки (от най-обикновените 250 милилитрови), пълнеха ги донякъде с пясък, и ги поставяха в редичка. След това те започваха да се редуват, като момичето, което беше на ход, избираше една от чашките, изсипваше пясъка й в някоя от съседните такива, след което изхвърляше вече празната чашка.

Правилата гласяха, че чашка може да бъде изсипана в друга само ако след изсипването втората не прелее (тоест сумата на пясъка в двете чашки е била по-малка или равна на 250 милилитра). Забележете, че момичетата могат да изсипват една чашка в друга, стига те да са стриктно съседни (тоест да са били на съседни индекси в първоначалната редичка). Например, ако те са имали три чашки и първото момиче е изсипало средната в (да кажем) лявата, то другото момиче не може да направи ход, тъй като и двете останали чашки (най-лявата и най-дясната от началната редица) нямат съседна.

Рано или късно някое от момичетата вече не може да прелее никоя чашка в никоя друга (или защото никоя чашка няма съседна, или защото съседите й са твърде пълни). Момичето, което не може да направи ход, се счита за победено.

От носталгия, момичетата са се събрали и отново са започнали да играят тази игра, като Ели започва първа. Те, обаче, вече не са деца и играят оптимално. Сега вие се чудите кое от тях ще спечели?
Вход
На първия ред на стандартния вход е зададено едно цяло N - броя чашки. На втория ред са зададени N на брой цели числа Ai - количеството пясък, което има във всяка от чашките.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете "Elly", ако Ели ще спечели, и "Kriss" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 25 ≤ Ai ≤ 250
Примерен Вход Примерен Изход
3 42 42 42 Elly
10 33 42 27 103 175 30 55 202 91 88 Kriss
В първия тест Ели може да вземе чашката по средата, да я изсипе в (примерно) лявата, и да остави Крис в позиция, в която никоя от оставащите чашки няма съседна.
Мрън!