Hidden Words
Пролетен Турнир по Информатика, 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има правоъгълна таблица от букви с N реда и M колони. Крис й е казала, че е "скрила" в таблицата някои от дадени K думи. Една дума Wi от S символа се счита за скрита в таблицата, ако съществува последователност от S съседни (потенциално повтарящи се) клетки, чиито символи образуват думата. Две клетки са съседни ако имат обща страна (тоест са съседни по хоризонтала или по вертикала).

Помогнете на Ели, като намерите кои от дадените думи се срещат в таблицата и кои – не.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени целите числа N и M. Следват N реда, всеки от които съдържа последователност от M на брой малки букви от английската азбука. След тях следва цялото число K - броят на потенциално скритите в таблицата думи. Следват K на брой думи W1, W2, ..., WK от същата азбука ('a'-'z').
Изход
За всяка от думите изпечатайте на стандартния изход по един ред, съдържащ "Yes" или "No", в зависимост дали съответната дума е скрита в таблицата или не.
Ограничения
  • 1 ≤ N, M, K ≤ 50
  • 1 ≤ |Wi| ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
5 6 glmnta csoikf dgotzf hcnats oemcpw 7 nato god meh cat catod gg stanchoemnogogotin Yes No No Yes No No Yes
Забележете, че "gg" не се счита за скрита в таблицата, тъй като не може да бъде образувана от съседни клетки.
Мрън!