Hidden
Зимни Състезания по Информатика, 2011
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели наскоро откри, че часовете в университета не са толкова забавни, колкото тези в училище. Докато основните й проблеми тогава бяха Гошо от задния чин, Пешо от съседния клас и Станчо от задачите на Мило, сега вече нови лица запълват мислите й (а именно Лагранж, Ойлер и Коши).

Навремето, тя пращаше кодирани съобщения на приятелките си така, че момчетата да не ги разберат дори случайно да попаднат на листчето със съобщението. Кодирането всъщност беше много просто – в някакъв на пръв поглед случаен текст, съставен само от букви, тя скриваше буквите на своето съобщение една след друга, в началото на всеки ред. Тоест нейното съобщение се образуваше от първите букви на всеки ред, а останалите символи тя можеше просто да игнорира. Редовете в нейния текст започваха и завършваха на произволни места, като понякога думите биваха разцепени на два, че и повече реда. За да не изглежда текстът подозрително, Ели намираше за важно всеки негов ред да съдържа поне определен брой символи.

Веднъж й се случи да има на разположение M тройки (текст, съобщение, ограничение на брой символи на ред), като текстът в i-тата тройка беше с Fi символа, съобщението с Gi символа, а ограничението за брой символи на ред беше числото Кi. За всяка тройка, тя искаше да знае дали текстът може да бъде форматиран по такъв начин, че да съдържа кодирано съобщението от тройката. Ели беше измислила алгоритъм със сложност O(MFG), но не беше доволна, тъй като подозираше, че съществува дори по-бърз.

От вас се иска да напишете програма, която определя за всяка тройка дали текстът може да бъде преформатиран с поне Кi символа на ред и да съдържа съобщението като първи букви на всеки ред. За леснота ще игнорираме интервалите в текста и съобщението и ще ги представим само като поредици от малки латински букви.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено числото М. Всяка от М-те тройки ще бъде представена на 3 реда. На първия от тях ще стоят числата Fi, Gi и Ki за съответния тест, указващи съответно колко букви има в текста, колко букви има в съобщението и поне колко букви трябва да има на всеки ред от кодираното съобщение. Вторият ред ще съдържа последователност от Fi малки латински букви – текстът. На третия ред ще има последователност от Gi малки латински букви – съобщението, което иска да прати Ели.
Изход
За всяка от М-те тройки изведете на отделен ред "Yes" ако Ели може да форматира текста така, че да скрие съобщението си и "No" ако това не е възможно.
Ограничения
  • 1 ≤ М ≤ 10
  • 1 ≤ Fi, Gi, Ki ≤ 1000
Примерен Вход Примерен Изход
3 32 6 3 haidevsichkiduudoveelatenahoroto hidden 31 6 2 somesaythisnexttestisimpossible simple 11 4 1 ellyforever elly Yes No Yes
В първия тест едно възможно разбиване по редове би било „haidevs”, “ichki”, “duu”, “dove”, “elate”, “nahoroto”.
Мрън!