Names
Есенен Турнир по Информатика 2007
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 2.5MiB
Елеонора е възмутена от сериалите, които баба й гледа! Само за тридесетте минути, които трае една серия, се споменават стотици действащи лица! Брук, която е бременна от Рич (той все още не знае), тайно се вижда с Ерик, но Стефани разбира и казва на Сали и Тейлър... Понякога на Ели имената до такава степен й идват в повече, че тя не може да установи кой всъщност е главният герой! Естествено, тя знае една особеност на сериалите – главният герой се споменава по-често от всички останали, взети заедно. За съжаление тя няма паметта на баба си за да запомни всичките стотици хиляди (буквално) герои, за това решава да си записва на листче всяко име, което чуе.

Тъй като Ели ви е приятелка (пък и е готина =)), вие решавате да й помогнете с намирането на прословутия главен герой. Ели ви дава листчето (добре де, камарата от листи) с N-те имена, споменати в сериала, и вие... се оказвате в трудна ситуация! Tъй като не сте компютър, вашата собствена памет е ограничена (само 2MB). Можете ли да измислите алгоритъм, който намира търсеното име?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N - колко имена е записала Ели. На всеки следващ ред ще има по едно име. Всяко име е не по-дълго от 10 символа и се състои само от главни и малки букви от английската азбука. Гарантирано е, че ще има име, което да се среща строго повече от всички останали, взети заедно.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изпечатайте името на главния герой.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 1,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
11 Tailor Rich Rich Bruck Rich Eric Rich Rich Sally Tailor Rich Rich
Мрън!