Blood
TopCoder TCO2020, North America Regional
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели сънува странен сън, в който е медицинска сестра. След като го разказа на Крис и Станчо, Станчо сподели, че също често има сънища, в които тя е такава, но неговите са леко различни.

В нейния сън задача на Ели беше да разпределя банките с кръв. Има четири основни вида кръв: O, A, B, и AB. О-тип кръвта е най-полезна – тя може да бъде вливана на пациенти с всякаква кръвна група. А-типът може да се влива само на пациенти с кръвна група A или AB. B-типът може да се влива на B или AB. AB може да се влива единствено на AB.

В болницата има H0 банки от тип O, H1 банки от тип A, H2 банки от тип B и H3 от тип AB. Също така има N0 пациента с кръвна група O, N1 пациента с кръвна група A, N2 пациента с кръвна група B и N3 пациента с кръвна група AB. Считаме, че всеки пациент се нуждае от точно една банка кръв.

Определете максималния брой пациенти, които могат да получат кръв, ако Ели разпредели банките оптимално.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени четирите цели числа H0, H1, H2, и H3. На втория ред аналогично ще бъдат зададени целите числа N0, N1, N2 и N3.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – максималния брой пациенти, които могат да получат кръв.
Ограничения
  • 0 ≤ H0, H1, H2, и H3 ≤ 100
  • 0 ≤ N0, N1, N2 и N3 ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
9 17 12 5 5 11 26 10 42
Ели може да даде кръв от тип А на 11-те нуждаещи се с кръвна група А, след което да даде останалите 6 банки от този тип на пациенти с кръвна група AB. Така остават 4 пациента с кръвна група AB, които ще получат от банките от тип AB. Останалата 1 банка от тип AB не може да бъде дадена на никого. От 26-те пациента с тип B само 21 могат да получат кръв (12 банки от тип B и 9 банки от тип O). При това разпределение никой от пациентите с кръвна група O не получава кръв. Разпределените банки са 0 + 11 + 21 + 10 = 42. Макар и да съществуват други възможни разпределения, няма начин по който да се постигнат брой пациенти, по-голям от 42.
Мрън!