Pearls
TopCoder TCO2019, Round 1B
Time Limit: 0.5s, Memory Limit: 128MiB
Ели има дълга, но тясна кутия за перли. В кутията има N перли, които ще считаме, че са разположени в редица. Перлите са от M различни вида - бели, седефени, сини и какви ли още не. Момичето иска да ги подреди по цветове - всички бели да са една до друга, всички седефени да са една до друга, всички сини да са една до друга и т.н.

Сега Ели се чуди с колко най-малко премествания може да ги подреди, така че перлите с еднакви цветове да са едни до други? Под "преместване" разбираме момичето да вземе дадена перла и да я сложи на произволна друга позиция в редицата (между които и да е две други, или преди или след всички останали). Редът на цветовете в крайната конфигурация няма значение за Ели - например, за нея е все едно дали седефените ще са преди сините, или сините - преди седефените.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени целите числа N и M - съответно броя перли и броя цветове. На следващия ред ще бъдат зададени N цели числа A1, A2, ..., AN - цвета на всяка от перлите в началния им ред.
Изход
На стандартния изход изведете едно единствено цяло число - минималния брой премествания, които трябва да извърши момичето, така че перлите от всеки цвят да застанат една до друга.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 50
  • 1 ≤ M ≤ 15
  • 1 ≤ AiM
Примерен Вход Примерен Изход
11 4 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 2 3
Ели може да премести първата перла (с цвят 2) в края на редицата, дясната перла с цвят 4 (която в началото е на девета позиция, броено от едно) в началото на редицата, и накрая най-дясната единица някъде между останалите такива. Така четворките ще са в началото на редицата, следвани от единиците, следвани от тройката, и накрая двойките.
Мрън!