Alpha
Есенен Турнир по Програмиране, 2020
Time Limit: 5s, Memory Limit: 128MiB
В класа на Ели има 26 ученика. Тъй като толкова букви има и Английската азбука, в час по Английски те играят следната игра – по ред на номерата в класа, всеки от учениците казва една от буквите на името си. Например, ELLY може да каже някоя от буквите 'E', 'L' или 'Y'; KRISS може да каже 'K', 'R', 'I' или 'S', а STAN може 'S', 'T', 'A' или 'N'. Забележете, че ако в името на някой от учениците има повтарящи се букви (както е случаят с ELLY и KRISS) няма значение коя от тях бива избрана – казаната буква е една и съща.

Учителката иска всяка буква от азбуката да бъде казана точно по веднъж, като така накрая се получава пермутация на азбуката. Сега Ели се чуди колко на брой различни пермутации могат да се получат?
Вход
На стандартния вход ще бъдат зададени 26 стринга Si съставени от главни букви на английската азбука – имената на всеки от учениците в реда, в който са в класа. Дължината на всяко име ще е по-малка или равна на пет. Възможно е да има хора с повтарящи се имена.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – броя различни пермутации на английската азбука, които могат да се получат като се вземе една буква от първия стринг, следвана от буква от втория стринг и т.н. Можете да разчитате, че с дадените ограничения отговорът не надвишава 1018.
Ограничения
  • 1 ≤ |Si| ≤ 5
Примерен Вход Примерен Изход
ELLY KRISS STAN WU ALEX ZOE POOH KATE VILI MAXIM QT G ZAEK BOBI TEO YOYO DEQN FIL CECO DAWG JORO MONI SASHO DUDA VESKO POOH 1592
ESPR SHUM ENNN BULG ARIA YOU HAVE TO SOLVE HARD TASKS WHO WILL WIN THIS TIME CDFMQ CEFHJ GIOTV JOSUW CRVWX KMSYZ HQRUZ DGWXY BMRTU MUXYZ 48627
Някои от възможните пермутации в първия пример са:
"ERAULOHKIXQGZBTYNFCWJMSDVP", "LRNWXEHAVITGZBOYQFCDJMSUKP" и "YRTWXZPKLMQGABEONFCDJISUVH".
Мрън!