Tres
Турнир за Купата на Декана 2018
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра с карти "Tres", която донякъде е подобна на "Uno", но все пак малко по-различна и три пъти по-забавна! В началото, момичетата раздават на случаен принцип помежду си по 26 карти от стандартно тесте карти (по 13 карти в боя, 4 бои, като картите са със сила {'2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'T', 'J', 'Q', 'K', 'A'}, а боите са {'C', 'D', 'H', 'S'}). Тъй като се играе само с едно тесте, всяка комбинация от сила и боя се среща точно по веднъж. За две карти от тестето казваме, че "си подхождат", ако или имат еднаква сила, или еднаква боя. Така, например, 3D (тройка кара) и 3S (тройка пика) си подхождат, тъй като имат еднаква сила; 5H (петица купа) и QH (дама купа) си подхождат, тъй като са от една и съща боя; а AC (асо спатия) и JS (вале пика) не си подхождат, тъй като имат както различна сила, така и различна боя.

Играта се играе на рундове. Първият рунд се започва от някой от двамата играчи (което е указано на входа), а всеки следващ – от играча, загубил предходния рунд.

Всеки рунд започва като играчът, който е на ход, избира една от картите си и я слага на масата. Ако другият играч има карта, която си подхожда с дадената, той е длъжен да я даде. Ако има повече от една подхождаща си, той може да избере коя от тях да даде. След това отново първият за рунда играч дава подхождаща на последната дадена и така нататък, докато някой от двамата не може да даде карта. Например, валидна последователност от дадени карти е: 5D (от първи играч), 7D (от втори играч), 3D (първи играч), 3S (втори играч), TS (първи играч), TC (втори играч). Играчът, който е нямал подходяща карта, се счита за "загубил" рунда, като в дадения пример това ще е първият играч. Изиграните карти нямат значение за следващите рундове, тоест те започва "на чисто" и играчът, който е първи (в дадения пример това ще бъде отново първият играч) може да избере която и да е карта от ръката си.

Играта се играе докато някой от играчите остане без карти, в който случай той е обявен за загубил (тоест, целта е възможно най-дълго да имате карти под ръка).

Забележете, че тъй като картите в тестето са фиксирани и всички карти биват раздадени, както и всяка дадена карта се вижда и от двамата, то всеки от двамата играчи знае по всяко време както своите карти, така и тези на противника си, което позволява играчите да играят "оптимално" – да знаят кои карти да дадат, така че да спечелят (ако това е възможно), независимо от действията на противника им.

Сега вие се чудите, знаейки картите на момичетата в началото, кое от двете ще спечели, ако и двете играят оптимално?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени картите на Ели. На втория ред ще бъдат зададени тези на Крис. На третия ред ще бъде зададено името на момичето, което започва първия рунд ("Elly", ако това е Ели и "Kriss", ако това е Крис). Всяка карта ще бъде зададена с два символа – първият, указващ нейната сила, а вторият – указващ нейната боя (както е показано по-горе).
Изход
На стандартния изход изведете "Elly", ако Ели ще спечели, и "Kriss" в противен случай.
Ограничения
  • Гарантирано е, че всяко от момичетата ще има точно по 26 карти
  • Гарантирано е, че всяка карта ще се среща точно по веднъж
Примерен Вход Примерен Изход
4D TH 8D AC 3C JS 2C 6C 8H 7S KC QD JD QC AH 4S 4C 3D TS KS QS KD TD 3S 6S 9S AS 2D 2H 2S 5D 7D 3H JC AD 9D 5S 8S 8C 4H TC QH KH 9H 6D 5H 9C 7H 5C 7C JH 6H Elly Kriss
Във входа картите на всяко от момичетата ще бъдат зададени на по един единствен ред. В дадения пример, въпреки, че на Ели е даден първият избор, при оптимална игра на двете тя ще остане без карти преди Крис, съответно Крис ще печели.
Мрън!