Clock
Национална Олимпиада по Информатика 2011, Кръг 3
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Елеонора, горда собственичка на аналогов часовник със стрелки, мрази когато някой я попита колко е часа. И когато все пак това се случи, тя отговаря „часът е между X и X+1, като ъгълът между голямата и малката стрелка е Y градуса”, където X e някакво цяло число в интервала [1, 12], а Y е нецяло число в интервала [0, 180]. По незнайна причина повечето хора я поглеждат яростно и питат някой друг.

Трябва да осъзнавате, че и на Ели не й е лесно да смята бързо какъв е ъгълът между стрелките. Всъщност тя Ви моли да й помогнете, като напишете програма, която прави това вместо нея: по даден час да определя какъв би бил ъгълът между малката и голямата стрелка на аналогов часовник.
Вход
На единствения ред на стандартния вход ще бъде зададен часът във формат HH:MM. HH ще бъде цяло число с (потенциално) водещи нули, задаващо часа, и ще бъде между 01 и 12. MM ще ще бъде цяло число с (потенциално) водещи нули, задаващо минутите, и ще бъде между 00 и 59.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно дробно число, равно на по-малкия ъгъл между голямата и малката стрелка на аналогов часовник, показващ зададения час. Отговорът ще бъде зачетен за верен при абсолютна или релативна разлика, по-малка от 10-9.
Примерен Вход Примерен Изход
04:236.5
01:41164.500000
12:000
Мрън!