Juice
TopCoder TCO2012 Round 1A
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Спомените на Ели от предната вечер са доста мъгливи. Момичето помни, че се бяха събрали с приятели и играха следната игра, включваща пиене на... нека за целите на тази задача да кажем портокалов и ябълков сок. В началото пред тях имаше две бутилки: първата с един литър портокалов сок, а втората – с един литър ябълков сок. Играта се развива в ходове, започвайки от ход 0. В ходове с четен номер (0, 2, 4, ...) играчът, който е на ред, изпива половината от останалия портокалов сок. В ходове с нечетен номер (1, 3, 5, ...) играчът, който е на ред, изпива половината от останалия ябълков сок. Победител е човекът, който е изпил най-голямо сумарно количество сок. Ако няколко човека са пили по равно, играта остава без победител.

Нека, например, разгледаме игра с пет хода. Ако играчите са били (в ред на пиене) Ели, Крис, Станчо, Ели, Станчо (тоест Ели и Станчо са пили по два пъти – Ели в ходове 0 и 3, а Станчо – в 2 и 4), то Ели ще е изпила 0.75л сок (0.5л портокалов и 0.25л ябълков); Крис ще е изпила 0.5л ябълков сок, а Станчо ще е погълнал 0.375л портокалов (0.25л в ход 2 или още 0.125л в ход 4). В тази игра победител е Ели.

Ели помни всички нейни приятели, участвали в играта, и по колко пъти е пил всеки от тях. Това, което ѝ се губи, обаче, е редът на пиене. Сега тя се нуждае от вашата помощ за да определите всички хора, които биха могли да бъдат победители.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде дадено едно цяло число N – броят хора, участвали в играта. На всеки от следващите N реда ще бъде зададен по един стринг Si и едно цяло число Ai – името на някой от играчите и колко пъти е пил. Всяко име ще бъде съставено само от малки букви от Английската азбука. Гарантирано е, че всички имена ще бъдат различни.
Изход
На стандартния изход на отделни редове изведете имената на всички хора, които биха могли да спечелят играта. Изведете имената сортирани лексикографски.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 8
  • 1 ≤ Ai ≤ 5
  • 1 ≤ |Si| ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
3 stancho 2 kris 1 elly 2 elly stancho
4 torb 1 elly 1 stancho 1 kris 1
Във втория пример никой не би могъл да спечели, тъй като би разделил първото място с някой друг, изпил също 0.5л.
Мрън!