TSP
TopCoder SRM 543
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Всеки, който е живял на село, знае колко скъпи са нещата от града (автомобили, техника, по-специален алкохол). Също така всеки, който е живял в града, знае колко скъпи са нещата от село (домашни домати, месо, компоти).

Ели е решила да експлоатира това и да си докара печалба. Тръгвайки от някой град или село, тя ще купи продукти там, ще отиде в населено място от другия тип (село, ако е почнала от град, или град, ако е почнала от село), ще продаде по-скъпо стоките там. След това тя ще закупи стоки от там, ще смени отново вида на населеното място, в което отива, и ще ги продаде по-скъпо там. Тя ще продължи тази процедура докато не остане непосетен град или село.

Малко след като напусне града или селото, в което е била в момента, жителите му осъзнават как тя е спечелила на техен гръб и й се ядосват толкова, че тя не може да се върне отново в същото населено място.

В близост до Ели има орпеделен брой места, които тя е склонна да посети, като ви е казала кои от тях са села и кои - градове. Можете ли да намерите най-много колко от тях може да посети, така че всеки две последователни да са от различен тип?
Вход
На стандартния вход ще бъде зададен един стринг S, указващ типовете на населените места в близост до Ели. S ще съдържа единствено символите 'C' и 'V, като 'C' обозначава град, a 'V' - село.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – максималния брой редуващи се населени места, които момичето може да посети, посещавайки ги по максимум веднъж. Забележете, че отговорът е поне едно, тъй като град (или село) сам по себе си се счита за валидна последователност.
Ограничения
  • 1 ≤ |S| ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
CVVVC5
VVV1
VVVVCVVV3
Мрън!