Checkers
TopCoder SRM 534
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра върху дъска с N реда и M колони. Всяка клетка от дъската е или празна или заета от пионка. Момичетата се редуват да правят по един от следните възможни ходове:

  1. Стъпка, в която пионка е преместена от текущото й поле с една позиция надолу или надясно, стига тя да е свободна.
  2. Скок, в който пионка е преместена три полета надолу или надясно, стига новата й позиция да е свободна, а двете прескочени полета да съдържат пионки.

Когато пионка попадне в най-долната дясна клетка на дъската, тя изчезва и не играе роля в остатъка от играта. Тъй като на всеки ход някоя пионка се придвижва с поне една позиция към тази "крайна" клетка, то е гарантирано, че рано или късно на дъската няма да останат пионки. В момента, в който това се случи, играта свършва, и момичето, което трябва да направи ход, губи.

От вас се иска да определите, по дадено първоначалното разположение на пешките по дъската, кое от двете момичета ще победи, ако играят оптимално. Считаме, че Ели прави първия ход.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени двете цели числа N и M - съответно броя редове и колони на дъската. Следват N на брой реда, всеки съдържащ по M символа. Всеки от символите ще бъде 'o', ако в съответната клетка има пионка, или '.', ако е празна. Гарантирано е, че най-долната дясна клетка няма да съдържа пионка.
Изход
На стандартния изход изведете "Elly", ако Ели (тоест първият играч) ще победи, или "Kriss" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ N, M ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
2 6 .o.... ...o.. Elly
6 5 ..... ..o.. o.... .o.o. .o... ..oo. Kriss
Мрън!