Pairing - Easy
Турнир за Купата на Декана, 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели обяви, че обмисля да се запише в първия FMI pair-programming hackathon. Той цели едновременно да научи на нещо и в същото време социализира студентите на факултета.

За събитието са се записали четен брой студенти N, които биват разпределени в отбори по двама. Отчасти за да стимулира запознанствата с нови хора, отчасти Влади и Ясен да не са в един отбор, е решено разпределянето по двойки да става на произволен принцип.

Много от момчетата-студенти на FMl (третата буква, ако забележите, е малко 'L') се надяват да попаднат в отбор с Ели. За да увеличи шансовете си за това, един от победителите от първия хакатон със сравнително често срещано име (което поради желание за конфиденциалност няма да назоваваме) се договори с организаторите на мероприятието да добавят допълнително правило – възможно най-много от съставените двойки да бъдат с хора с различни първи имена. Както се досещате, Иван е различно от Ели, така че шансовете му се увеличават.

Сега остава да се състави програма, която по даден списък с имената на записаните хора, определя колко най-много двойки с разноименни хора могат да бъдат съставени.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото числото N – броя хора, записани за хакатона. Гарантирано е, че N ще бъде четно. На следващия ред ще бъдат зададени N на брой стринга, разделени със шпации - имената на записалите се студенти. Всяко име ще бъде съставено само от малки латински букви ('a'-'z') и ще бъде не по-дълго от 10 символа.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – колко на брой най-много двойки, съставени от хора с различни имена, могат да се получат при оптимално разпределение.
Ограничения
  • 2 ≤ N ≤ 1,000
Примерен Вход Примерен Изход
4 stancho elly kriss kriss 2
10 vladi ivan ivan niki ivan yasen espr ivan ivan ivan 4
В първия пример студентите могат да бъдат разпределени, например, в двойките {(stancho, kriss), (elly, kriss)}.
Във втория пример е неизбежно поне един отбор да съдържа двама Ивановци. Също така виждаме, че Ели я е домързяло и в крайна сметка не се е записала за хакатона.
Мрън!